کاربر گرامی:

برای جستحو بر اساس محدوده ای از شماره بخشنامه الزامی است مانند مثال عمل نمایید:به طور مثال می خواهیم شماره بخشنامه 1-4/08929/25 را   جستجو نماییم کافی است تنها اعدادی که با رقم قرمز نشان داده شده است را وارد نمایید. توجه کنید در صورتی که تعداد ارقام مذکور کمتر از 5 رقم بود قبل  از عدد صفر وارد نماید.مثلاً 08929 را وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک بخشنامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک بخشنامه با یک شماره مشخص می باشید، شروع و پایان شماره بخشنامه را یکسان وارد نمایید.


   
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:

 
سال:
تاشماره:
ازشماره:
صادرکننده بخشنامه    :
  
 
شماره بخشنامهشماره کامل بخشنامهتاریخ بخشنامهخلاصه از متن بخشنامهامضا کننده بخشنامه پیوست
00207-----------1394/07/18جمع آوري مشکلات و راه کارهاي برون رفتحسن فرخ پور دارد
00205 -2 /00205/251394/07/13ايمني استفاده از مواد شيمياييقاسم يزدان پناه دارد
00204-----------1394/07/13گزارش گيري از مدارس تخصصي ورزشيفاروق داوودپور دارد
00203-----------1394/07/12ثبت و تکميل اطلاعات آزمايشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساهاقاسم يزدان پناه دارد
00202-----------1394/07/12برگزاري دومين برنامه دوچرخه سواري سراسري به مناسبت هفته تربيت بدنيفاروق داوودپور دارد
00201-----------1394/07/12برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي آزمايشگاهي و کارگاهيقاسم يزدان پناه دارد
00200-----------1394/07/09طرح تشويق فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي و کارکنانسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00199 -6 /00199/251394/07/09تمديد قرارداد صندوق تامين هزينه مازاد درمان کارکنان دانشگاه اعم از هيات علمي و غيرهيات علميسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00198-----------1394/07/09ارسال شيوه نامه تدوين برنامه راهبردي ششم دانشگاه (99-1395) در افق 1404سيداحمد زرهاني دارد
00197 -2 /00197/251394/07/09عدم الزام سازمان در عقد قرارداد مدارس با موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشيقاسم يزدان پناه دارد
00195-----------1394/07/07ارسال تقويم اجرايي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مراکز سما در سال تحصيلي 95-94قاسم يزدان پناه دارد
00194-----------1394/07/06تغيير زمان و مکان برگزاري همايش روسا و دبيران شوراهاي سياست گذاري استانهاسيداحمد زرهاني دارد
00193 -2 /00193/251394/07/06معافيت مالياتي و بيمه طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهيقاسم يزدان پناه دارد
00191 -1 /00191/251394/07/04معرفي اعضاي پيشنهادي شوراي سياستگذاري سما استانسيداحمد زرهاني دارد
00190 -1 /00190/251394/07/04ثبت آمار و اطلاعات مطابق تقويم اجرايي جمع آوري آمار و اطلاعاتسيداحمد زرهاني دارد
00189 -1 /00189/251394/07/04پيش بيني بودجه مدارس سما در سال تحصيلي 95-1394سيداحمد زرهاني دارد
00188-----------1394/06/29بلا اثر نمودن نمرات مردودي در سوابق تحصيلي دانشجويانقاسم يزدان پناه دارد
00187-----------1394/06/24تغيير تاريخ برگزاري گردهمايي مشترک روسا و دبيران شوراهاي سياست گذاري استاني سماسيداحمد زرهاني دارد
00185-----------1394/06/22بررسي آخرين وضعيت مالکيت اراضي واحدها و مراکز آموزشي و ارائه گزارش به سازمانسيداحمد زرهاني دارد
00184 -2 /00184/251394/06/22تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-1394قاسم يزدان پناه دارد
00183 -2 /00183/251394/06/22تسري بخشنامه شماره 10/52015 مورخ 93/5/14قاسم يزدان پناه دارد
00177-----------1394/06/17بخشنامه درخصوص واگذاري شوراي سياست گذاري استاني سما به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز استانسيداحمد زرهاني دارد
00146-----------1394/06/16نرخ شهريه سال 95-94 براي اجرا در آموزشکده هاي فني و حرفه اي سماسيداحمد زرهاني دارد
00145-----------1394/06/16انتقال حساب هاي جاري به بانک ملي ايرانسيداحمد زرهاني دارد
00144-----------1394/06/15انتصاب و به کارگيري مسئولين،کارکنان حراست،حفاظت فيزيکي و ممنوعيت جابه جايي آن هاسيداحمد زرهاني دارد
00143-----------1394/06/15مقررات ماموريت و انتقال کارکنان سازمان سما به واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميسيداحمد زرهاني دارد
00142-----------1394/06/15شيوه نامه انتخاب کارکنان نمونه (غير هيات علمي)سيداحمد زرهاني دارد
00141-----------1394/06/11گردهمايي مشترک روسا و دبيران شوراهاي نظارت و هماهنگي استاني سماسيداحمد زرهاني دارد
00140 -2 /00140/251394/06/07اصلاح امتيازات عضويت دانشجويان و دانش آموزان سما در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما و ارائه اقدامات موثرقاسم يزدان پناه دارد
00139 -2 /00139/251394/06/07مجوز موردي براي تجهيزدفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما واحدقاسم يزدان پناه دارد
00138 -2 /00138/251394/06/07برگزاري تورهاي تخصصي صنعتقاسم يزدان پناه دارد
00137 -2 /00137/251394/06/07آخرين فهرست نشريات نامعتبر و وب سايت هاي جعلي نشريات علميقاسم يزدان پناه دارد
00136-----------1394/06/03برنامه بيست و يکمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترتفاروق داوودپور دارد
00132-----------1394/06/02اعلام نياز برچسب هاي تمديد اعتبار کارت دانشجوييفاروق داوودپور دارد
00131-----------1394/06/02نحوه تخصيص و پرداخت حق فني کارکنان و کارشناسان آزمايشگاهي و کارگاهيسيد مهدي سجادي دارد
00128-----------1394/05/31برگزاري هشتمين جشنواره کشوري طرح قدسفاروق داوودپور دارد
00123 -6 /00123/251394/05/14درخواست ارسال آمار استادان و کارکنانسيد مهدي سجادي دارد
00122-----------1394/05/10فوق العاده تخصصي و ورزش صبحگاهي پرسنل حفاظت فيزيکيسيد مهدي سجادي دارد
00118-----------1394/05/08زمان پرداخت کمک هزينه درماني بيماران خاص و صعب العلاج به کارکنان مشمولسيد مهدي سجادي دارد
00117-----------1394/04/24ابلاغ آيين نامه ايمني کارگاه هاي آموزشي و پژوهشيسيروس حاجي زاده دارد
00116-----------1394/04/24برگزاري دوره آموزشي ماشين ابزارسيروس حاجي زاده دارد
00115 -1 /00115/251394/04/24واريز نيم درصد بيمه وامهااحمد قلي زاده دارد
00114-----------1394/04/24درخواست اطلاعات زبان آموزان موسسات زبان و آمار درخواستي کتاب هاي طرح SCBIسيروس حاجي زاده دارد
00113 -2 /00113/251394/04/24برگزاري مسابقه کشوري رباتيک خيامسيروس حاجي زاده دارد
00112 -6 /00112/251394/04/24برگزاري دومين همايش و کارگاه آموزشي مراقبين سلامتفاروق داوودپور دارد
00111 -6 /00111/251394/04/23تامين غذاي پرسنل شيفتي حفاظت فيزيکيسيد مهدي سجادي دارد
00108-----------1394/04/21تشکيل ستاد اسکان تابستانيسيد مهدي سجادي دارد
00107-----------1394/04/20مرخصي تشويقي به مناسبت عيد سعيد فطرسيد مهدي سجادي دارد
00105 -1 /00105/251394/04/16اعلام مشخصات تجهيزات مورد نياز جهت برقراري ارتباط ويدئويياحمد قلي زاده دارد
00103-----------1394/04/15لزوم توجه واحدها و مراکز آموزشي به منظور بزرگداشت برجسته استادان متوفي دانشگاهفاروق داوودپور دارد
12345678910...
بازگشت به سایت سازمان