کاربر گرامی:

برای جستحو بر اساس محدوده ای از شماره بخشنامه الزامی است مانند مثال عمل نمایید:به طور مثال می خواهیم شماره بخشنامه 1-4/08929/25 را   جستجو نماییم کافی است تنها اعدادی که با رقم قرمز نشان داده شده است را وارد نمایید. توجه کنید در صورتی که تعداد ارقام مذکور کمتر از 5 رقم بود قبل  از عدد صفر وارد نماید.مثلاً 08929 را وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک بخشنامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.

چنانچه در جستجوی یک بخشنامه با یک شماره مشخص می باشید، شروع و پایان شماره بخشنامه را یکسان وارد نمایید.


   
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:

 
سال:
تاشماره:
ازشماره:
صادرکننده بخشنامه    :
  
 
شماره بخشنامهشماره کامل بخشنامهتاریخ بخشنامهخلاصه از متن بخشنامهامضا کننده بخشنامه پیوست
00330 -1 /00330/251394/09/09نحوه ي تعيين نرخ حق التدريس(آموزانه)سيداحمد زرهاني دارد
00329-----------1394/09/07لزوم استفاده از پرتال جامع مدارسسيداحمد زرهاني دارد
00328-----------1394/09/04افزايش سقف وام صندوق پس انداز کارکنانسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00322-----------1394/09/03برگزاري سومين جشنواره عکاسي با عنوان از خدا تا خدافاروق داوودپور دارد
00317 -6 /00317/251394/09/03پيوست فرهنگيفاروق داوودپور دارد
00306-----------1394/09/01برنامه پنج ساله توسعه فضاهاي مدارس و آموزشکده هاسيداحمد زرهاني دارد
00305-----------1394/08/30وضعيت ارسال نسخه هاي پشتيبان نرم افزار هاي مالي حوزه معاونت، آموزشکده هاي فني و حرفه اي و مدارس سما تابعه در شش ماهه نخست سال 1394سيداحمد زرهاني دارد
00303-----------1394/08/25خطوط کلي و عناوين سخنراني رئيس محترم سازمان در اجلاس مورخ 94/9/28حسن فرخ پور دارد
00250-----------1394/08/21ارسال تراز شش ماهه نخست سال 1394سيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00239-----------1394/08/17برگزاري هفته کتاب و کتاب خوانيقاسم يزدان پناه دارد
00238-----------1394/08/16پرداخت وام خريد مسکن به اعضاي هيات علمي رسمي، آزمايشي و پيمانيسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00237-----------1394/08/14جمع آوري اطلاعات در زمينه نانوقاسم يزدان پناه دارد
00236 -2 /00236/251394/08/13اعلام آمادگي جهت تاسيس پژوهشسراهاي دانش آموزي سماقاسم يزدان پناه دارد
00235-----------1394/08/13برگزاري مراسم هفته پژوهش در سال 1394قاسم يزدان پناه دارد
00232 -2 /00232/251394/08/12درج لينک پورتال ساها در وب سايت هاي مراکز آموزشي و فرهنگي سماقاسم يزدان پناه دارد
00230-----------1394/08/11برقراري حق تخصص کارکنان غير هيات علميسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00229 -2 /00229/251394/08/10اعلام تکميل اطلاعات پورتال ساهاقاسم يزدان پناه دارد
00228-----------1394/08/09امکان سنجي جهت تاسيس و توسعه مدارس ابتدايي در واحدهاسيداحمد زرهاني دارد
00224 -1 /00224/251394/08/05اعلام نظر در خصوص اهم شرح وظايف پيشنهادي دبيران شوراهاي سياست گذاري سما در استانهاحسن فرخ پور دارد
00223-----------1394/08/05پيش بيني بودجه سال 1395 آموزشکده ها ، حوزه هاي معاونت ها و دبيرخانه هاي شوراهاي سياستگذاري استاني سماسيداحمد زرهاني دارد
00221-----------1394/08/04اصلاح فايل بودجه فرهنگي آموزشکده هاي فني و حرفه اي سمافاروق داوودپور دارد
00220-----------1394/08/04جلسه هم انديشي رابطين تربيت بدني سما استان هافاروق داوودپور دارد
00219 -6 /00219/251394/08/04شيوه نامه برگزاري جشنواره کانون ها و تشکل هاي دانشجوييفاروق داوودپور دارد
00218 -6 /00218/251394/08/04ارسال دستورالعمل برگزاري همايش ها،جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي آموزشکده هاي فني و حرفه اي سمافاروق داوودپور دارد
00217-----------1394/08/04راه اندازي پرتال پژوهشي مدارس سماقاسم يزدان پناه دارد
00216 -2 /00216/251394/08/04ارسال راهنماي عمل فعاليت هاي پژوهشي مدارس و دريافت تقويم اجرائي پژوهشي مدارسقاسم يزدان پناه دارد
00213-----------1394/07/26مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي سازمانسيداحمد زرهاني دارد
00211-----------1394/07/22تکميل جداول وزن دهي و اولويت گذاري حيطه هاي آموزش سلامتفاروق داوودپور دارد
00208-----------1394/07/18واگذاري خوابگاه ها و ساختمان هاي بلا استفاده دانشگاه آزاداسلامي به سماسيداحمد زرهاني دارد
00207-----------1394/07/18جمع آوري مشکلات و راه کارهاي برون رفتحسن فرخ پور دارد
00205 -2 /00205/251394/07/13ايمني استفاده از مواد شيمياييقاسم يزدان پناه دارد
00204-----------1394/07/13گزارش گيري از مدارس تخصصي ورزشيفاروق داوودپور دارد
00203-----------1394/07/12ثبت و تکميل اطلاعات آزمايشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساهاقاسم يزدان پناه دارد
00202-----------1394/07/12برگزاري دومين برنامه دوچرخه سواري سراسري به مناسبت هفته تربيت بدنيفاروق داوودپور دارد
00201-----------1394/07/12برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي آزمايشگاهي و کارگاهيقاسم يزدان پناه دارد
00200-----------1394/07/09طرح تشويق فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي و کارکنانسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00199 -6 /00199/251394/07/09تمديد قرارداد صندوق تامين هزينه مازاد درمان کارکنان دانشگاه اعم از هيات علمي و غيرهيات علميسيدمحمد ابريشمي نيا دارد
00198-----------1394/07/09ارسال شيوه نامه تدوين برنامه راهبردي ششم دانشگاه (99-1395) در افق 1404سيداحمد زرهاني دارد
00197 -2 /00197/251394/07/09عدم الزام سازمان در عقد قرارداد مدارس با موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشيقاسم يزدان پناه دارد
00195-----------1394/07/07ارسال تقويم اجرايي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مراکز سما در سال تحصيلي 95-94قاسم يزدان پناه دارد
00194-----------1394/07/06تغيير زمان و مکان برگزاري همايش روسا و دبيران شوراهاي سياست گذاري استانهاسيداحمد زرهاني دارد
00193 -2 /00193/251394/07/06معافيت مالياتي و بيمه طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهيقاسم يزدان پناه دارد
00191 -1 /00191/251394/07/04معرفي اعضاي پيشنهادي شوراي سياستگذاري سما استانسيداحمد زرهاني دارد
00190 -1 /00190/251394/07/04ثبت آمار و اطلاعات مطابق تقويم اجرايي جمع آوري آمار و اطلاعاتسيداحمد زرهاني دارد
00189 -1 /00189/251394/07/04پيش بيني بودجه مدارس سما در سال تحصيلي 95-1394سيداحمد زرهاني دارد
00188-----------1394/06/29بلا اثر نمودن نمرات مردودي در سوابق تحصيلي دانشجويانقاسم يزدان پناه دارد
00187-----------1394/06/24تغيير تاريخ برگزاري گردهمايي مشترک روسا و دبيران شوراهاي سياست گذاري استاني سماسيداحمد زرهاني دارد
00185-----------1394/06/22بررسي آخرين وضعيت مالکيت اراضي واحدها و مراکز آموزشي و ارائه گزارش به سازمانسيداحمد زرهاني دارد
00184 -2 /00184/251394/06/22تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-1394قاسم يزدان پناه دارد
00183 -2 /00183/251394/06/22تسري بخشنامه شماره 10/52015 مورخ 93/5/14قاسم يزدان پناه دارد
12345678910...
بازگشت به سایت سازمان